12. Jesteś inwestorem – znaj swoje prawa i obowiązki


Gdy otrzymałeś pozwolenie na budowę, po przedłożeniu projektu domu, od teraz – w świetle prawa – możesz mianować się „inwestorem”. Jakie są Twoje prawa i obowiązki?
Głównym zobowiązaniem jest, oczywiście, zorganizowanie procesu budowy – musisz zwrócić tutaj uwagę szczególnie na przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym zobowiązujesz się do tego, że opracujesz projekt budowlany (i inne projekty, jeśli jest taka konieczność), ustalisz kierownika budowy, opracujesz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonasz – i odbierzesz- roboty budowlane (oczywiście, nie sam – jesteś inwestorem, także masz pełne prawo do wynajęcia fachowców). Jeśli roboty budowlane są skomplikowane (np. ze względu na grunt) musisz pamiętać, że nadzór nad tymi robotami jest tworzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
Jako inwestor możesz również pełnić rolę inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie – możesz także zobowiązać projektanta do sprawozdania nadzoru autorskiego nad całym przedsięwzięciem.
Musisz również poinformować o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem (tutaj pamiętaj o pozwoleniu na budowę) – poinformować należy zarówno projektanta sprawującego nadzór, jak i właściwy organ. Dopiero po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) możemy rozpocząć dostawę energii, wody, ciepła lub gazu – oczywiście, tylko na potrzeby budowy.
Warto wiedzieć, że wraz z projektem domu dostajemy nie tylko obietnicę własnych czterech ścian, ale zgadzamy się na bycie inwestorem, ze wszystkimi jego prawami i obowiązkami. Nie dajmy się zaskoczyć, wiedzmy o wszystkich tych faktach odpowiednio wcześniej, dokładniej je analizując i starając się dogłębnie zrozumieć

Previous 89. Strefy w domu – jakie byłoby ich najgorsze rozmieszczenie?
Next 29. Czy można zmniejszyć koszty projektu indywidualnego?